Internat Ośrodka
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Głuchych

2003-08-27 1826
Art. czytany: 11350 razy

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone
ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko

tel. +48 87 5203062
fax +48 87 5203063

E-mail: osw_gluchych_olecko@poczta.fm
Strona placówki: www.oswg.olecko.pl

Dyrektor Ośrodka: mgr Artur Sobolewski
wicedyrektor: mgr Agata Obrębalska

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 15.00.

Ośrodek jest placówką publiczną, obejmującą opieką dzieci i młodzież z niepełnosprawnością słuchu oraz niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną.

Ośrodek działa w oparciu o przepisy Ustawy o Systemie Oświaty, Statut i regulaminy pracy. Dokumenty znajdują się w sekretariacie lub bibliotece Ośrodka, dostępne do wglądu po uzgodnieniu z dyrekcją placówki.

W strukturze placówki funkcjonuje internat z opieką całodobową. Przyjęcie do internatu jest możliwe na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna.

Nabór do szkół placówki odbywa się przez cały rok. Podstawą przyjęcia jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowanie od Starosty Powiatu Oleckiego.
Dokumenty (podanie o przyjęcie do szkoły, kserokopie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 2 zdjęcia legitymacyjne, podanie o przyjęcie do internatu) należy składać osobiście w sekretariacie Ośrodka.