A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki organizacyjne » Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku » Zakres działania
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» XIII Sesja Rady Powiatu w Olecku 19.12.2019
» Spotkanie informacyjne dla NGO’sów
» Wyjaśnienie do pytań, które wpłynęły do SIWZ z dnia 09.01.2020 r.
» Uległa zmianie SIWZ proszę o zapoznanie się z nową Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
» Otwarty konkurs ofert 2020
Ilość wiadomości z działu 'Zakres działania': 1
Zakres działania PZD Olecko
Do zadań Powiatowego zarządu Dróg w Olecku należy realizacja przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, a w szczególności:
1. Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;
2. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
3. Pełnienie funkcji inwestora;
4. Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
6. Koordynacja robót w pasie drogowym;
7. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
8. Wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego, na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
9. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
10. Przeprowadzanie kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;
11. Wykonywanie robót inwentaryzacyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających;
12. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
13. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
14. Wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
15. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
16. Sadzenie, utrzymywanie, usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym;
17. Inne obowiązki wynikające z obowiązującego prawa;
18. Inne zadania powiatu w zakresie powiatowych dróg, ulic, drogowych obiektów inżynierskich i innych urządzeń drogowych.

W skład Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku wchodzą komórki organizacyjne:
Dyrektor kierujący całością Powiatowego zarządu Dróg.
1. Dział Finansowo – Administracyjny.
2. Dział Techniczny i Obwód Drogowy.
2.1. Dział Techniczny.
2.2. Obwód Drogowy.


Data wprowadzenia: 2006-02-13 0951
Data upublicznienia:
Art. czytany: 6121 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Zakres działania
Formularze
Sprawozdania finansowe
Ostat. 10 wiadomości:

» Zakres działania PZD Olecko
System BIP Inet