A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Nieodpłatna pomoc prawna
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO: Dostawa do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku pomocy dydaktycznych i rolet okiennych
» Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Budowa chodnika w miejscowości Cichy
» Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Informacja w sprawie prowadzonej obsługi bankowej
» Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2018
» Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2018–2032
Ilość wiadomości z działu 'Nieodpłatna pomoc prawna': 1
Nieodpłatna pomoc prawna

Od stycznia 2016r. w Polsce ruszył powszechny system nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych, osób młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych. To efekt wejścia w życie ustawyz 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

5 sierpnia 2015 roku Sejm RP przyjął ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255). Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę 25 sierpnia 2015r.

Nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym ma zniwelować występującą w naszym kraju barierę finansową dla części obywateli do korzystania z profesjonalnych usług prawniczych.

Bezpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, co zapewni jednolite standardy jej udzielania. Program będzie finansowany przez państwo z budżetów wojewodów poprzez udzielanie powiatom dotacji celowych na utrzymanie punktów prawnych oraz zatrudnienie doradców. Lokale (biura) na ten cel będą udostępnione przez powiaty lub samorządy gminne.

Nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielać - na podstawie umów z powiatami - adwokaci zrzeszeni w Okręgowej Radzie Adwokackiej lub radcy prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Powszechny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej został zapewniony od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

Do uzyskania pomocy prawnej uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają jeden z poniższych kryteriów (art. 4 ust. 1 ustawy):

- młodzież do 26. roku życia,

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- seniorzy po ukończeniu 65 lat,

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci,

- weterani,

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

- osoby ciężarne


Co obejmuje pomoc prawna?

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje wyłącznie (art. 3 ust. 1 ustawy):

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

- pomoc w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.


Punkty Bezpłatnych Porad Prawnych w Powiecie Oleckim

Od początku 2016r. na terenie Powiatu Oleckiego funkcjonują dwa punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego, które prowadzą członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz wybranej w konkursie ofert organizacji pozarządowej.


W Starostwie Powiatowym w Olecku punkt prawny będzie czynny przez 5 dni w tygodniu, w Kowalach Oleckich i Świętajnie przez 2 dni, a w Gminie Wieliczki 1 dzień w tygodniu.
Punkty będą czynne w miejscach i terminach wskazanych w planie dyżurów, każdorazowo przez 4 godziny dziennie.

PLAN DYŻURÓW BEZPŁATNYCH PUNKTÓW PORAD PRAWNYCH


OLECKO - Starostwo Powiatowe w Olecku

poniedziałek 11:00 - 15:00 - Adwokat

wtorek 8:00 - 12:00 - Adwokat,

środa 8:00 - 12:00 - Radca Prawny,

czwartek 8:00 - 12;00 - Radca Prawny,

piątek 11:00 - 15.00 - Radca Prawny


Starostwo Powiatowe w Olecku
ul. Kolejowa 32
19-400 Olecko

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką i Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.


PLAN DYŻURÓW BEZPŁATNYCH PUNKTÓW PORAD PRAWNYCH świadczonych w Samorządach Gminnych na terenie Powiatu Oleckiego

KOWALE OLECKIE

– poniedziałek, czwartek / 11:30 - 15.30

Urząd Gminy Kowale Oleckie
ul. Kościuszki 44
19-420 Kowale Oleckie


ŚWIĘTAJNO

– środa, piątek / 8:00 - 12.00

Urząd Gminy w Świętajnie
Świętajno 104
19-411 Świętajno

WIELICZKI

– wtorek / 11:30 - 15.30

Urząd Gminy w Wieliczkach
ul. Lipowa 53
19-404 Wieliczki

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych z Fundacji TOGATUS PRO BONO z Olsztyna.


Data wprowadzenia: 2015-12-30 1234
Data upublicznienia:
Art. czytany: 7846 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Plan dyżurów
Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej
Podkat. Archiwalne:
Osoby uprawnione do otrzymania pomocy
Ostat. 10 wiadomości:

» Nieodpłatna pomoc prawna
System BIP Inet