A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» PZD - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Zaopatrzenie pojazdów samochodowych w materiały pędne od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.
» PGW Wody Polskie-obwieszczenie w spr. udzielonego pozwolenia wodoprawnego na usługi wodne polegające na piętrzeniu i poborze wód rzeki Lega do celów energetycznych na jazie w m. Babki Gąseckie
» Protokół Nr 28/2019 z 31.10.2019r.
» Uchwała Nr 72/2019 w sprawie wyrażenia opinii o planowanej przebudowie drogi gminnej nr 142034N droga powiatowa Nr 1909N - Nowy Młyn od km 0+000 do km 0+730
» Uchwała Nr 71/2019 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu
 • Jednostki organizacyjne
 • Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku
 • Ochrona Danych Osobowych
 • RODO - Obowiązek informacyjny

  Obowiązek informacyjny

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku z siedzibą przy ul. Gołdapskiej 18 A, 19-400 Olecko,
  adres e-mail: domdzieckawolecku@wp.pl,
  tel. 87 520 21 40,
  dla następujących jednostek:

  1) Dom nr 1 im. Janusza Korczaka w Olecku z siedzibą przy ul. Gołdapskiej 18A/1, jako placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego,

  2) Dom nr 2 im. Janusza Korczaka w Olecku z siedzibą przy ul. Gołdapskiej 18A/2, jako placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego,

  3) Dom nr 3 im. Janusza Korczaka w Olecku z siedzibą przy ul. Gołdapskiej 18A/3, jako placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego,

  4) Dom nr 4 im. Janusza Korczaka w Olecku z siedzibą przy ul. Gołdapskiej 18A/4, jako placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego,

  5) Dom nr 5 im. Janusza Korczaka w Olecku z siedzibą przy ul. Gołdapskiej 18A/5, jako placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjno - interwencyjnego,

  6) Dom nr 6 im. Janusza Korczaka w Olecku z siedzibą przy ul. Gołdapskiej 18A/6, jako placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego.

  W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: domdzieckawolecku@wp.pl

  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane są w celu udzielenia Pani/Panu pomocy i wsparcia wynikającego z realizowanych zadań przez Centrum Administracyjne Obsługi placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: od zebrania do czasu wskazanego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, tj. od 5 do 50 lat.

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i niepodlegania profilowaniu.
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Administrator Danych Osobowych
  Dyrektor
  Centrum Administracyjne Obsługi
  Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych


  Data wprowadzenia: 2018-05-29 0918
  Data upublicznienia: 2018-05-29
  Art. czytany: 867 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Michał Tarasiuk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Portal e-Urząd  Portal Konsultacje społeczne  Admin
  System BIP Inet