A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie emisji obligacji.
» Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - pozwolenia na budowę dla prowadzonej działalności gospodarczej Mazurski Dwór
» Protokół Nr 11/2019 z 05.03.2019r.
» Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie wysokości udzielanej dotacji na 1 słuchacza niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w 2019r.
» Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic działek ewidencyjnych
 • Przetargi
 • Zakup materiałów
 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkolenia w ramach projektu pn.:„Projekt zintegrowanej informacji

  Znak sprawy: GN.ZP.272.1.9.2018 Olecko, dnia 9.11.2018 r.

  Wykonawcy biorący
  udział w postępowaniu

  Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkolenia w ramach projektu pn.:„Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego”.

  Zamawiający, w związku z planowanymi zmianami w treści SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert określonych w rozdziale XI ust 1, 2 i 3 SIWZ. Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

  1. Rozdz. XI ust 1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, pok. 22, w terminie do dnia 20.11.2018 r., do godz. 11:00

  2. Rozdz. XI ust 2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

  2. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem:
  „Oferta w przetargu nieograniczonym pn.
  Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkolenia w ramach projektu pn. Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego. Nr postępowania GN.ZP.272.1.9.2018
  Nie otwierać przed 20.11.2018 r., godz. 12:00


  3. Rozdz. XI ust. 3. SIWZ otrzymuje brzmienie:

  3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.11.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, pok. 4. Otwarcie ofert jest jawne.


  Data wprowadzenia: 2018-11-09 1456
  Data upublicznienia: 2018-11-09
  Art. czytany: 251 razy

  » zmiana terminu - rozmiar: 358733 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet