A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» XIII Sesja Rady Powiatu w Olecku 19.12.2019
» Spotkanie informacyjne dla NGO’sów
» Wyjaśnienie do pytań, które wpłynęły do SIWZ z dnia 09.01.2020 r.
» Uległa zmianie SIWZ proszę o zapoznanie się z nową Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
» Otwarty konkurs ofert 2020
 • Przetargi
 • Zakup usług
 • Zawiadomienie o wynikach zamówienia publicznego pn. Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów Technikum Nr 1 w Olecku kształcącego w zawodach:

  Zawiadomienie o wynikach zamówienia publicznego
  Prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
  Prawo zamówień publicznych

  Informuję, że w przetargu nieograniczonym pn. Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów Technikum Nr 1 w Olecku kształcącego w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych (TŻ), technik logistyk (TL), technik geodeta (TG), technik hotelarstwa (TH), technik rolnik (TR) oraz nauczycieli kształcenia zawodowego prowadzących zajęcia w Technikum Nr 1 w Olecku w ramach projektu „Kształcę się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych
  w Olecku w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy” realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM. 02.00.00-Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.04.00-Rozwój kształcenia
  i szkolenia zawodowego, Poddziałania RPWM.02.04.01-Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


  Część 1-3 SZKOLENIA DLA UCZNIÓW


  SZKOLENIA TECHNIK LOGISTYK/TECHNIK ROLNIK (TL/TR)

  Zadanie 1. Szkolenie: Kierowca wózka jezdniowego: Do dnia 06 maja 2019r. do godz. 15.00 wpłynęły dwie oferty:

  1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olecku,
  ul. Armii Krajowej 22A, 19-400 Olecko za kwotę 23.241,28 zł brutto

  2. Usługi Szkoleniowe, Transportowe i Zarządzanie Władysław Grygo, Plac Wolności 6/26 19-400 Olecko za kwotę 23.235,00 zł brutto

  Przyznana punktacja:

  1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olecku,
  ul. Armii Krajowej 22A, 19-400 Olecko – nie przyznano

  2. Usługi Szkoleniowe, Transportowe i Zarządzanie Władysław Grygo, Plac Wolności 6/26 19-400 Olecko 80 pkt + 5 pkt = 85 pkt.

  Oferta nr 1 została odrzucona, ponieważ nie spełnia założeń przedstawionych w SIWZ.
  W SIWZ wskazano, że czas trwania szkolenia dla jednej grupy wynosi 44 godz. wykładów
  i 15 indywidualnych godz. zajęć praktycznych. Natomiast w ofercie znajduje się informacja, że zajęcia praktyczne będą realizowane w grupach 2-osobowych. Czas szkolenia dla grupy 2 osobowej będzie liczony jednocześnie dla dwóch uczestników, a osoba aktualnie niejeżdżąca wózkiem będzie obserwowała wykonywane manewry odnotowując popełnione błędy.
  Złożona oferta nr 2 spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z firmą Usługi Szkoleniowe, Transportowe i Zarządzanie Władysław Grygo
  w Olecku.

  SZKOLENIA TECHNIK HOTELARSTWA / TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (TH/TŻ)

  Zadanie 2. Szkolenie: Barman: Do dnia 06 maja 2019r. do godz. 15.00 wpłynęła jedna oferta:

  SANNORT Sp. z o. o. 27-600 Sandomierz, ul. Ożarowska 75, za kwotę 91.620,00 zł brutto

  W przedmiotowym zapytaniu unieważniono część II – SZKOLENIA TECHNIK HOTELARSTWA/ TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (TH/TŻ) Zadanie 2. Szkolenie: Barman ponieważ cena oferty przekracza wysokość posiadanych środków na zrealizowanie zadania,
  tj. 30.530,00 zł brutto przeznaczonych na realizację zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć środków finansowych do wysokości kwoty wynikającej ze złożonej oferty.
  W związku z powyższym ogłoszenie na Zadanie 2. Szkolenie: Barman SZKOLENIA TECHNIK HOTELARSTWA/TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (TH/TŻ) zostanie powtórzone.
  TECHNIK ROLNIK (TR)

  Zadanie 3. Szkolenie: Cięcie i formowanie drzew owocowych: Do dnia 06 maja 2019 r. do godz. 15.00 wpłynęła jedna oferta:

  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olecku,
  ul. Armii Krajowej 22A, 19-400 Olecko za kwotę 3.240,00 zł brutto – 80 pkt + 20 pkt = 100 pkt.

  Złożona oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z wyżej wymienioną firmą zostanie podpisana umowa.  Część 4 SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

  Zadanie 4. Szkolenie: Kierowca wózka jezdniowego

  Do dnia 06 maja 2019r. do godz. 15.00 wpłynęły dwie oferty:

  1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olecku, ul. Armii Krajowej 22A, 19-400 Olecko za kwotę 761,10 zł brutto – 80 pkt + 20 pkt = 100 pkt.

  2. Usługi Szkoleniowe, Transportowe i Zarządzanie Władysław Grygo, Plac Wolności 6/26, 19-400 Olecko za kwotę 790,00 zł brutto – 77,07 pkt + 5 pkt = 82,07 pkt.


  W związku z powyższym najkorzystniejszą ofertę w części 4 SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI Zadanie 4. Szkolenie: Kierowca wózka jezdniowego złożyła firma Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olecku za kwotę 761,10 zł brutto.


  Sporządził w dniu 09.05.2019 r.
  Urszula Nartowicz
  specjalista do spraw kontaktu z otoczeniem
  społeczno-gospodarczym

  Zatwierdził:
  Marzanna Pojawa-Grajewska
  kierownik projektu


  Data wprowadzenia: 2019-05-09 1444
  Data upublicznienia: 2019-05-09
  Art. czytany: 514 razy

  » Zawiadomienie o wynikach zamówienia- 09.05.2019 - szkolenia - rozmiar: 75776 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565
  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku

  Portal e-Urząd  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Portal Konsultacje społeczne  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin


  System BIP Inet