A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 18 Opady marznące/1 Zawieje/zamiecie śnieżne/1
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5 - oblodzenie/1
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - oblodzenie/1
» ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU
» ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU
 • Starostwo Powiatowe
 • Wydział Geodezji i Nieruchomości
 • Procedury załatwienia spraw
 • Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

  W celu jej uzyskania należy złożyć wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kancelarii tutejszego starostwa
  Do wniosku dołącza się:
  1. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli decyzja taka nie jest wymagana
  2. Wypis z rejestru gruntów
  3. Akt notarialny / oświadczenie w sprawie wartości gruntu/ wycena wartości gruntu ( dla klas I , II i III)
  4. Plan realizacyjny zabudowy z bilansem terenu.
  5. Inne dokumenty np. pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela.


  Termin załatwienia sprawy – do miesiąca. W przypadku spraw skomplikowanych – do dwóch miesięcy.

  Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Oleckiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

  Opłaty:
  Wniosek i decyzja są zwolnione z opłaty skarbowej.


  Podstawa prawna:
  - art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r.o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121 z 2004 roku, poz. 1266);

  - ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).


  Dodatkowe informacje:
  - ochronie podlegają grunty rolne ( grunty orne, łąki i pastwiska) wyższych klas bonitacyjnych tj. klasy I, II i III a także klas niższych, jeżeli są gruntami pochodzenia organicznego;
  - dla tych gruntów konieczne jest uzyskanie decyzji Starosty zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej;
  - wyłączenie z produkcji jest wymagane przed uzyskaniem pozwolenia na budowę;
  - za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej pobiera się należność jednorazową oraz opłaty roczne wysokości 10% tej należności, płatne przez 10 lat;
  - należność nalicza się w tonach ziarna żyta i do jej przeliczania stosuje się cenę żyta ustalaną dla potrzeb podatku rolnego na dany rok - opłaty roczne podlegają corocznej aktualizacji;
  - wysokość należności pomniejsza się o wartość rynkową gruntu wyłączanego z produkcji - wartość gruntu określa właściciel na podstawie aktu notarialnego kupna lub wyceny rzeczoznawcy;
  - nie pobiera się należności i opłat rocznych przy wyłączaniu na cele budownictwa mieszkaniowego gruntów o powierzchni nieprzekraczającej 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego lub 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny w przypadku budynku wielorodzinnego.


  Data wprowadzenia: 2007-11-23 1528
  Data upublicznienia: 2007-11-23
  Art. czytany: 16973 razy

  » wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - rozmiar: 24576 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Sylwester Kłos
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet