A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 18 Opady marznące/1 Zawieje/zamiecie śnieżne/1
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5 - oblodzenie/1
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - oblodzenie/1
» ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU
» ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU
 • Starostwo Powiatowe
 • Wydział Komunikacji i Transportu
 • Jak załatwić sprawę
 • Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski

  REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

  W celu rejestracji pojazdu właściciel pojazdu składa w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę) wniosek o rejestrację pojazdu z wymaganymi dokumentami i opłatą.

  Wniosek o rejestrację pojazdu można złożyć drogą elektroniczną wraz z wymaganymi zeskanowanymi dokumentami - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie https://www.esp.pwpw.pl/ link do strony znajduje się również : na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku . Przy złożeniu wniosku za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej należy spełnić dodatkowe warunki określone w rozdziale 2a „ Rejestracja pojazdu drogą elektroniczną” rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów ( Dz. U z 2016r., poz. 1038). zm.).oraz z zakresem i warunkami świadczenia usług określonymi przez PWPW na stronie https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help

  Wymagane dokumenty

  1. Dowód własności pojazdu;

  2. Kartę pojazdu, jeżeli była wydana;

  3.Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, lub dopuszczenie jednostkowe pojazdu, lub decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;

  4.Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami jest to adnotacja na dowodzie własności pojazdu określająca datę i numer dokumentu oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej;

  5.Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju 'samochodowy inny', podrodzaj 'czterokołowiec' (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj 'czterokołowiec lekki' (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy; W przypadku nabycia pojazdu, od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego pojazdu;

  6.Dowód wpłaty dokonany przez wprowadzającego, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo fakturę zawierającą takie oświadczenie
  (dotyczy pojazdów kat. M1 lub N1 oraz trójkołowych pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli trójkołowych);

  7.Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dokumentów, tablic oraz opłata ewidencyjna.

  W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

  Opłaty:

  Wysokości opłat związanych z rejestracją pojazdu określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003r., Nr 230, poz. 2302
  z późn. zmn.).

  1. 178,50 zł ( opłata komunikacyjna) + 2zł (opłata ewidencyjna) – w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

  2. 120,00 zł ( opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) – w przypadku motocykli, naczep, przyczep, ciągników rolniczych;

  3. 110,00 zł ( opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) – w przypadku motorowerów.

  4. 17,00 zł złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

  Sposób uiszczenia opłaty:

  - w kasie Starostwa Powiatowego w Olecku ul. Kolejowa 32, I piętro, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.
  - na poniżej wskazane konta:
  nr 40 2030 0045 1110 0000 0396 9110 BGŻ SA Oddział Olecko – opłaty komunikacyjne
  nr 33203000451110000001849010 BGŻ SA Oddział Olecko – opłaty ewidencyjne

  Sposób dostarczenia dokumentów:

  Wniosek wraz z załącznikami właściciel pojazdu składa osobiście lub przez pełnomocnika.

  Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
  (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.).
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2016r., poz. 1038).
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
  czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz
  wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. Nr 2016r.,poz. 1088.)
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).

  Miejsce złożenia dokumentów:

  - Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Olecku ul. Kolejowa 32,19 – 400 Olecko,
  I piętro, pokój nr 18 tel. (0-87) 520 22 94 wew. 36,37
  Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień: Agnieszka Żukowska, Agnieszka Krasowska oraz Hubert Świderski.

  Godziny pracy:
  Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
  Data wprowadzenia: 2011-05-13 1000
  Data upublicznienia: 2011-05-13
  Art. czytany: 2719 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet