A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku odwołuje przetarg ustny nieograniczony
» Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia.
» UKS „Kowaliki” przy SP im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich – postępowanie likwidacyjne
» Informacja Polskiego Towarzysztwa Psychologicznego w Olsztynie o działaniu telefonicznej pomocy psychologicznej w związku z koronawirusem
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16 - przymrozki/1
 • Starostwo Powiatowe
 • Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
 • Formularze UKS/ KS
 • Wpis do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Ewidencji Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

  Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243 poz. 1449).

  Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o wpis do Ewidencji UKS/ KS – do pobrania w zakładce STAROSTWO/ WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI/ FORMULARZE
  2. Protokół z zebrania założycielskiego.
  3. Lista obecności na zebraniu założycielskim.
  4. Lista założycieli zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.
  5. Uchwała zebrania założycielskiego o powołaniu klubu.
  6. Uchwała zebrania założycielskiego o wyborze składu komitetu założycielskiego i upoważnieniu go do przeprowadzenia czynności rejestracyjnych.
  7. Uchwała zebrania założycielskiego o przyjęciu statutu klubu.
  8. Trzy egzemplarze przyjętego statutu.
  9. Informacja o adresie siedziby klubu.
  10. Zobowiązanie do zgłaszania w ciągu 14 dni wszelkich zmian danych podlegających wpisowi do ewidencji.

  Opłaty: w przypadku klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej opłata skarbowa w wysokości 10,- zł za wydanie decyzji o wpisie do Ewidencji KS.

  Szczegółowych informacji udziela: Anna Turowska – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku, tel. 87 739 18 54.

  Miejsce złożenia dokumentów: Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko.

  Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

  Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji Starosty Oleckiego o wpisie do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych/ Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

  Dodatkowe informacje: klub sportowy wpisany do ewidencji składa wniosek o dokonanie zmian (w terminie 14 dni od dnia zmiany danych) dotyczących:
  1) nazwy, siedziby i adresu klubu sportowego;
  2) imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej;
  3) informacji o statucie;
  4) danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;
  5) celu działania;
  6) terenu działania.


  Data wprowadzenia: 2014-01-28 0817
  Data upublicznienia: 2014-01-28
  Art. czytany: 2156 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Turowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565
  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku

  Portal e-Urząd  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Portal Konsultacje społeczne  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin


  System BIP Inet