A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» PZD - Remont drogi powiatowej nr 1746N Jeziorowskie - Leśny Zakątek - Czerwony Dwór - Cichy - Duły (dr. woj. nr 655) na odcinku Cichy - Duły
» Protokół nr 3/2019 z 15.04.2019r.
» Protokół nr 2/2019 z 08.03.2019r.
» Protokół nr 1/2019 z 19.02.2019r.
» Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - jak bezpieczniej korzystać z urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne - edukacja mieszkańców
 • Przetargi
 • Zakup usług
 • SIWZ z dnia 23 stycznia 2015 r. dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [..] w związku z realizacją projektu „Program dla zdrowia... '

  Znak do korespondencji: PL13/PZP1 (w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem).

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej: SIWZ) z dnia 23 stycznia 2015 r. dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) zwanej dalej ustawą, na:

  Usługi doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem psychospołecznym, w tym usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju w związku z realizacją projektu „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PL 13: Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu dofinansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz z budżetu państwa dnia: 23 stycznia 2015 r.

  Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV:
  73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze;
  79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

  UWAGA!
  Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą SIWZ. Stanowi ona najistotniejszy dokument postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy mogą żądać wyjaśnienia jej treści oraz wnosić środki ochrony prawnej w stosunku do jej postanowień. Środki te służą ochronie praw Wykonawcy, jak też najlepszemu przygotowaniu zamówienia do realizacji.  Data wprowadzenia: 2015-01-23 2137
  Data upublicznienia: 2015-01-23
  Art. czytany: 1605 razy

  » Ogłoszenie o zamówieniu - rozmiar: 22329 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 17284-2015 z dnia 2015-01-23 r. - rozmiar: 30208 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Specyfikacja na zespół ds. zarządzania ryzykiem - rozmiar: 371712 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J.Kunicki
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Portal e-Urząd  Portal Konsultacje społeczne  Admin
  System BIP Inet