Nieodpłatna pomoc prawna

2015-12-30 1234
Art. czytany: 13220 razy

Szanowni Państwo!

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym
z koronawirusem COVID-19 zawieszam działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej od 4 stycznia 2021r. do odwołania.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na względy bezpieczeństwa możliwe jest udzielanie porad prawnych przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków porozumiewania się na odległość.

W związku z powyższym w celu uzyskania porady prawnej należy złożyć za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wniosek do pobrania na stronie internetowej Urzędu
– zakładka nieodpłatna pomoc prawna
Skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniem należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Olecku pocztą elektroniczną na adres: [email protected] i oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

Telefon do kontaktu 0 87 739 18 73

Uprzejmie informujemy, że jest możliwe korzystanie z zapisów ONLINE na bezpłatne usługi za pośrednictwem strony:
ZAPISY NA BEZPŁATNE USŁUGI


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej są całkowicie bezpłatne.
Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

- osobie, która nie ma środków na odpłatną pomoc prawną,
- przedsiębiorcy, który nie zatrudniał pracowników w ciągu ostatniego roku.

Jaką otrzymasz pomoc?

- wyjaśnienie obowiązujących przepisów prawa oraz wskazanie jakie są Twoje prawa i obowiązki,
- wskazanie sposobu rozwiązania Twojego problemu prawnego,
- przygotowanie projektu pisma, za wyjątkiem pis w sprawach toczących się w sądzie oraz w prokuraturze,
- sporządzenie wniosku do sądu o zwolnienie z kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
- informację o kosztach i ryzyku finansowym związanych ze skierowaniem sprawy do sądu.


NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Usługi nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego są całkowicie bezpłatne.

Komu przysługuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

- osobie, która nie ma środków na odpłatną pomoc prawną,
- przedsiębiorcy, który nie zatrudniał pracowników w ciągu ostatniego roku.

Jaką otrzymasz pomoc?

- propozycje działań dostosowanych do Twojej indywidualnej sytuacji,
- wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu,
- wskazanie Twoich praw i obowiązków,
- pomoc w sporządzeniu planu działania oraz w jego realizacji,

Poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności pomoc osobom zadłużonym, porady z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.


NIEODPŁATNA MEDIACJA

Usługi nieodpłatnej mediacji są całkowicie bezpłatne.

Komu przysługuje nieodpłatna mediacja?

- osobie, która nie ma środków na odpłatną pomoc prawną,
- przedsiębiorcy, który nie zatrudniał pracowników w ciągu ostatniego roku.

Jaką otrzymasz pomoc?

- informację, kiedy można przeprowadzić mediację oraz co dzięki niej zyskujesz,
- przeprowadzenie mediacji, która może obejmować nawet kilka spotkań,
- pomoc w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody (porozumienia) zawartej przed mediatorem,
- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej.


W czasie zagrożenie epidemiologicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego pomoc jest udzielana na odległość oraz poza lokalami punktów.


NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
UDZIELA OSOBIŚCIE
ADWOKAT LUB RADCA PRAWNY,
A W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH
Z ICH UPOWAŻNIENIA
APLIKANT ADWOKACKI LUB APLIKANT RADCOWSKI.Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 87 739 18 73

Oprócz dokonywania zgłoszeń telefonicznie można również dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail) [email protected]


Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez internet.

Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.


Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczących się
1) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olecku (ul. Kolejowa 32, pokój nr 2),
2) w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich (ul. Kościuszki44),
3) w siedzibie Urzędu Gminy w Świętajnie (Świętajno 104),
4) w siedzibie Urzędu Gminy w Wieliczkach (ul. Lipowa 53)
od poniedziałku do piątku.

Szczegółowe informacje w Karcie Informacyjnej do pobrania poniżej


Załączniki do treści: