Ogłoszenie o II zmianie ogłoszenia nr 585030-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.

2019-08-27 1436
Art. czytany: 1266 razy

Dotyczy: Ogłoszenie nr 585030-N-2019 z dnia 2019-08-09 r. Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego szpitala w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia.

Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania oraz obowiązujące załączniki.