Wnioski z konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

2020-10-23 1055
Art. czytany: 134 razy

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku przedkłada wnioski z konsultacji z organizacjami pozarządowymi z powiatu oleckiego i Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Olecku projektu programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Od 01.10.2020 r. do 22.10.2020 r. nie wpłynęły uwagi na formularzu zgłaszania uwag i opinii dotyczącym projektu ww. programu od organizacji pozarządowych.

Członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku pozytywnie zaopiniowali projekt ww. programu współpracy, nie wnosząc uwag.

Pliki do pobrania:
1. Propozycje zgłoszone do programu współpracy 2021.
2. Wnioski z konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
3. Uchwała nr 1/2020 Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku z 09.10.2020 r.
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.