Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne zapisy

2014-07-08 1251
Art. czytany: 5024 razy

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne zapisyW celu wymiany dowodu rejestracyjnego należy złożyć wniosek, do którego dołącza wymagane dokumenty i opłaty.

Wnioskodawca przedkłada:

1. dowód rejestracyjny;
2. kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
3. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu jeżeli jest wymagane;
4.dowód uiszczenia opłaty.

Na okres do wydania nowego dowodu rejestracyjnego, nie dłuższy jednak niż 30 dni, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu po uiszczeniu opłaty wydaje pozwolenie czasowe.

Opłaty:

Wysokości opłat związanych z wydaniem dowodu rejestracyjnego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 roku
w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r., Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.).

1. 54.00 zł (opłata komunikacyjna) + 0,50 zł (opłata ewidencyjna) - dotyczy przypadku gdy termin aktualnego badania technicznego znajduje się w dowodzie rejestracyjnym

2. 72.50 zł (opłata komunikacyjna) + 1,00 zł (opłata ewidencyjna) - dotyczy przypadku gdy termin aktualnego badania technicznego znajduje się na zaświadczeniu ze stacji kontroli pojazdów, a właściciel wnosi o wydanie pozwolenia czasowego.

Sposób uiszczenia opłaty:

- w kasie Starostwa Powiatowego w Olecku ul. Kolejowa 32, I piętro, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

- na poniżej wskazane konta:
nr 20 9339 0006 0000 0008 6501 0001 Bank Spółdzielczy w Olecku – opłaty komunikacyjne

nr 09 9339 0006 0000 0008 6501 0005 Bank Spółdzielczy w Olecku – opłaty ewidencyjne


Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2016r. , poz. 1038).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. Nr 2016r., poz. 1088).

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Olecku ul. Kolejowa 32, 19 – 400 Olecko, I piętro, pokój nr 19 lub 18 tel. (0-87) 520 22 94 wew. 36, 37,39 .

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień: Agnieszka Żukowska, Agnieszka Krasowska oraz Hubert Świderski.

Godziny pracy:
Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.