A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wpływ rozwoju technologii Internet Rzeczy na zarządzanie infrastrukturą techniczną w przestrzeni publicznej
» Sprawozdanie finansowe za rok 2019
» Protokół Nr 42/2020 z 18.05.2020r.
» Uchwała Nr 110/2020 w sprawie przyjęcia rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Oleckiego za 2019 rok.
» Raport o stanie powiatu za 2019 rok
 • Jednostki organizacyjne
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
 • Ochrona Danych Osobowych
 • KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLECKU

  RODO


  KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLECKU

  RODO
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Gołdapskiej 23,19-400 Olecko, adres e-mail: [email protected], tel. 87 520 34 30.

  Funkcjonujący dotąd w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku Administrator Bezpieczeństwa Informacji Michał Tarasiuk, od dnia 25 maja 2018 staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 87 520 34 42 lub pod adresem e-mail: [email protected]

  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane są w celu udzielenia Pani/Panu pomocy i wsparcia wynikającego z realizowanych zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, realizacji umów zawartych z kontrahentami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu.

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: od zebrania do czasu wskazanego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, tj. od 5 do 50 lat.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i niepodlegania profilowaniu.
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

  Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Administrator Danych Osobowych
  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku


  Data wprowadzenia: 2018-05-24 1510
  Data upublicznienia: 2018-05-24
  Art. czytany: 3057 razy

  » Druk wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - rozmiar: 34816 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Michał Tarasiuk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565
  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku

  Portal e-Urząd  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Portal Konsultacje społeczne  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca


  Zapisy na bezpłatne usługi  Admin


  System BIP Inet