(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Dostępność
Biuro Rzeczy Znalezionych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół nr 2/2021 z 19 lutego 2021r.
» Protokół nr 1/2021 z 16 lutego 2021r.
» Informacja dotycząca rejestracji na szczepienia przeciw COVID w Zakładzie Leczniczym ESKULAP w Olecku
» Posiedzenie Zarządu Powiatu w Olecku z 27 kwietnia 2021r. godz. 13:00
» Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący Spółek Wodnych
 • Jednostki organizacyjne
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
 • Ochrona Danych Osobowych
 • KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLECKU

  RODO

  Informacja RODO – ogólna
  Administrator, dane kontaktowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku (dalej: Centrum) reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Gołdapskiej 23, 19-400 Olecko, kontakt:
  na adres poczty elektronicznej: [email protected],
  telefonicznie: 87 520 34 30
  pisemnie lub osobiście: na adres wskazany powyżej
  Inspektor Ochrony Danych W Centrum został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
  za pomocą poczty elektronicznej: [email protected]
  Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych Dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Centrum (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia) na podstawie:

  - Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
  - Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  - Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie
  pieczy zastępczej
  - Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
  - Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  - Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach
  nieletnich
  - Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w
  rodzinie
  - Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  - Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Centrum na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

  Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania ciążących na administratorze obowiązków, zgodnie z przepisami prawa.
  Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.
  Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych
  osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
  przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych
  osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody.
  Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu
  zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody –
  przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych
  osobowych, tj. prawo do otrzymania od Centrum Pani/Pana danych
  osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
  nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te
  dane innemu administratorowi danych).

  Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje
  podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
  przepisy o ochronie danych osobowych.


  Data wprowadzenia: 2018-05-24 1510
  Data upublicznienia: 2018-05-24
  Art. czytany: 4521 razy

  » Druk wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - rozmiar: 34816 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Michał Tarasiuk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565
  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku

  Portal e-Urząd  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Portal Konsultacje społeczne  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca


  Zapisy na bezpłatne usługi


  Transmisja z obrad sesji Rady Powiatu  Admin


  System BIP Inet