(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Dostępność
Biuro Rzeczy Znalezionych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 - burze /1
» Uchwała Nr XXII/166/2021 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olecku z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2020 rok.
» Uchwała Nr XXII/165/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020
» Uchwała Nr XXII/164/2021 w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olecku
 • Starostwo Powiatowe
 • Wydział Architektury i Budownictwa
 • Procedury załatwiania spraw
 • Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę

  Podstawa prawna: Art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

  Wymagane dokumenty:

  Wniosek o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę (wzór dostepny w Wydziale).

  Do wniosku należy dołączyć :
  1. Zgodę właściciela obiektu,
  2. Szkic usytuowania obiektu budowlanego,
  3. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
  4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
  5. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,
  6. W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

  Opłaty:
  Podania oraz załączniki do podań nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.

  Wymagane opłaty:
  1. Opłata skarbowa od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego: 36,00 PLN.
  2. Zwalnia się od opłaty skarbowej zaświadczenia i pozwolenia na rozbiórkę w sprawach mieszkaniowych

  Sposób dostarczenia dokumentów:
  Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika względnie przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Olecku.

  Miejsce złożenia dokumentów:
  Kancelaria Starostwa Powiatowego w Olecku 19–400 Olecko, ul. Kolejowa 32, I piętro pokój
  Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

  Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:
  Wydział Budownictwa, III piętro,
  tel. (0-87) 520-24-75, 520-21-47 wew.49 lub 48

  Termin załatwienia sprawy:
  Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pózn. zm./:
  - organy administracji publicznej obowiązane sa załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki,
  - niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę,
  - nie później niż w ciągu 1 m-ca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
  - nie później niż w ciągu 65 dni od dnia wpłynięcia wniosku w sprawach szczególnie skomplikowanych.
  W większości przypadków wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę następuje „w ciągu kilku dni” od dnia złożenia kompletu dokumentów.

  Sposób załatwienia sprawy:
  Rozstrzygniecie sprawy następuje w formie decyzji przesyłanej do wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji lub przez ustanowionego pełnomocnika w terminie uzgodnionym z pracownikiem odpowiedzialnym za załatwienie sprawy.

  Tryb odwoławczy:
  W przypadku decyzji odmowy lub stronie niezadowolonej służy odwołanie do Wojewody Warminsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Oleckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia jej stronie. Odwołanie składa sie na piśmie w kancelarii urzędu.


  Data wprowadzenia: 2007-11-26 0849
  Data upublicznienia: 2007-11-26
  Art. czytany: 9879 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.
  Kasa czynna:

  Poniedziałek - Piątek
  7:45 - 14:00


  przerwa: 11:00 - 11:15  Starostwo Powiatowe w Olecku
   


  Urząd Miejski w Olecku

   


  Portal e-Urząd


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Portal Konsultacje społeczne


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Zapisy na bezpłatne usługi  Transmisja z obrad sesji Rady Powiatu
  Admin


  System BIP Inet