(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Dostępność
Biuro Rzeczy Znalezionych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 - burze /1
» Uchwała Nr XXII/166/2021 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olecku z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2020 rok.
» Uchwała Nr XXII/165/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020
» Uchwała Nr XXII/164/2021 w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olecku
 • Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

  19-400 Olecko
  ul. Wojska Polskiego 12
  I piętro
  tel./fax (0-87) 520-03-90
  e-mail: [email protected]

  godziny pracy pon.–pt. 7:30–15:30


  kierownik – Zdzisław Lewiński


  Wdrożenie z dniem 1 stycznia 1999 r. reformy państwowego nadzoru budowlanego, opartej o ustrojowe zasady samorządności i decentralizacji kompetencji, pozwoliło na utworzenie na mocy art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. /przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 z 1998 r., poz. 872)/ na szczeblu powiatowym organu nadzoru budowlanego – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, organ administracji rządowej funkcjonujący w powiatowej administracji zespolonej, poza strukturą urzędu starostwa, korzysta z prawa ustanowionej samodzielności i niezależności, podlegając jedynie nadzorowi sprawowanemu wg kryterium legalności. Zadania merytoryczne, określone ustawą Prawo budowlane, realizuje on przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, którego jest kierownikiem, w rozumieniu przepisów prawa pracy.

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku posiada 3,5 etatu i zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 170 z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olecku, swoją działalnością obejmuje również od dnia 01.01.2002 r. - powiat gołdapski.

  Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje wymienione w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

  Do zadań organu nadzoru budowlanego należy:
  ¨ Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,
  ¨ Badania przyczyn powstania katastrof budowlanych,
  ¨ Współdziałanie z organami kontroli państwowej.

  Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:
  ¨ Kontrolę zgodności wykonania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
  ¨ Sprawdzenie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
  ¨ Sprawdzenie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

  Organ nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego:
  ¨ Sprawdza wykonanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.

  Postępowanie administracyjne wszczęte zostaje przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie art. 61 § 1 k.p.a. na wniosek strony lub z urzędu.

  Za wniesione podanie należy uiścić opłatę skarbową w znaczkach skarbowych w wysokości 5 zł.

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w toku postępowania administracyjnego wydaje postanowienia i decyzje. Od decyzji służy odwołanie a na postanowienie – zażalenie do organu II instancji: Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie. Za wniesione odwołanie lub zażalenie obowiązuje opłata skarbowa w znaczkach skarbowych w wysokości 5 zł i po 50 gr. za każdy załącznik.

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest także organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydawanych decyzji w zakresie swojej właściwości decyzji i postanowień.


  Data wprowadzenia: 2003-08-20 0841
  Data upublicznienia: 2003-08-20
  Art. czytany: 26015 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.
  Kasa czynna:

  Poniedziałek - Piątek
  7:45 - 14:00


  przerwa: 11:00 - 11:15  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku

  Portal e-Urząd  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Portal Konsultacje społeczne  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca


  Zapisy na bezpłatne usługi


  Transmisja z obrad sesji Rady Powiatu  Admin


  System BIP Inet