A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZSLiZ Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego „Organizacja spotkań indywidualnych z trenerem personalnym”
» ZSLiZ Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego „Dostawa materiałów na potrzeby warsztatów rękodzielniczych cz. 2 – akcesoria i pomoce techniczne”
» ZSLiZ Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego „Dostawa materiałów na potrzeby warsztatów rękodzielniczych cz. 1 – artykuły przemysłowe i dekoracyjne”
» ZSLiZ Zmiana Modyfikacji zawiadomienia o wynikach zapytania ofertowego na dostawę materiałów na potrzeby warsztatów rękodzielniczych cz. 3 – artykuły pasmanteryjne
» ZSLiZ Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do zajęć grupowych z fizjoterapeutą i trenerem personalnym”
 • Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

  19-400 Olecko
  ul. Wojska Polskiego 12
  I piętro
  tel./fax (0-87) 520-03-90
  e-mail: [email protected]

  godziny pracy pon.–pt. 7:30–15:30


  kierownik – Zdzisław Lewiński


  Wdrożenie z dniem 1 stycznia 1999 r. reformy państwowego nadzoru budowlanego, opartej o ustrojowe zasady samorządności i decentralizacji kompetencji, pozwoliło na utworzenie na mocy art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. /przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 z 1998 r., poz. 872)/ na szczeblu powiatowym organu nadzoru budowlanego – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, organ administracji rządowej funkcjonujący w powiatowej administracji zespolonej, poza strukturą urzędu starostwa, korzysta z prawa ustanowionej samodzielności i niezależności, podlegając jedynie nadzorowi sprawowanemu wg kryterium legalności. Zadania merytoryczne, określone ustawą Prawo budowlane, realizuje on przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, którego jest kierownikiem, w rozumieniu przepisów prawa pracy.

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku posiada 3,5 etatu i zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 170 z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olecku, swoją działalnością obejmuje również od dnia 01.01.2002 r. - powiat gołdapski.

  Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje wymienione w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

  Do zadań organu nadzoru budowlanego należy:
  ¨ Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,
  ¨ Badania przyczyn powstania katastrof budowlanych,
  ¨ Współdziałanie z organami kontroli państwowej.

  Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:
  ¨ Kontrolę zgodności wykonania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
  ¨ Sprawdzenie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
  ¨ Sprawdzenie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

  Organ nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego:
  ¨ Sprawdza wykonanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.

  Postępowanie administracyjne wszczęte zostaje przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie art. 61 § 1 k.p.a. na wniosek strony lub z urzędu.

  Za wniesione podanie należy uiścić opłatę skarbową w znaczkach skarbowych w wysokości 5 zł.

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w toku postępowania administracyjnego wydaje postanowienia i decyzje. Od decyzji służy odwołanie a na postanowienie – zażalenie do organu II instancji: Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie. Za wniesione odwołanie lub zażalenie obowiązuje opłata skarbowa w znaczkach skarbowych w wysokości 5 zł i po 50 gr. za każdy załącznik.

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest także organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydawanych decyzji w zakresie swojej właściwości decyzji i postanowień.


  Data wprowadzenia: 2003-08-20 0841
  Data upublicznienia: 2003-08-20
  Art. czytany: 24443 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565
  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku

  Portal e-Urząd  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Portal Konsultacje społeczne  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca


  Zapisy na bezpłatne usługi  Admin


  System BIP Inet