(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Dostępność
Biuro Rzeczy Znalezionych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 53 - upał/2
» Obwieszczenie Starosty Oleckiego z 18.06.2021r. o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - przebudowa gminnej drogi łączącej ul. Witosa z ul. Usługową w Kowalach Oleckich
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
» Starostwo Powiatowe - aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok.
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 53 - upał/1
 • Przetargi
 • Zakup usług
 • Powiat Olecki ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie „Wirtualnego przewodnika po krainie EGO”

  Powiat Olecki ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o numerze EK.3421-1/2008 na wykonanie „Wirtualnego przewodnika po krainie EGO”, tj. sporządzenie projektu, budowę i hosting turystycznego i interaktywnego portalu internetowego.

  NR OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 260370

  Tryb udzielenia zamówienia
  1.Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).
  2.Wartość zamówienia poniżej kwoty 206.000 EUR.
  3.Kod CPV: (wg Wspólnego Słownika Zamówień) dla przedmiotu zamówienia: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia.

  Opis przedmiotu zamówienia
  1.Przedmiotem zamówienia jest projekt, budowa i hosting turystycznego i interaktywnego portalu internetowego, skład w którego wchodzą następujące elementy:
  -projekt graficzny,
  -system zarządzania portalem,
  -centrum prasowe – aktualności,
  -interaktywna mapa regionu EGO,
  -baza informacyjna regionu EGO,
  -kalendarium wydarzeń kulturalnych,
  -moduł zarządzania redaktorami i dostępem,
  -wyszukiwarka,
  -ankiety,
  -galerie portalowe,
  -system banerowy,
  -narzędzia do zarządzania treściami w wersjach -językowych,
  -wersja tekstowa,
  -newsletter,
  -kanały RSS,
  -statystyki odwiedzin,
  -pocztówki elektroniczne,
  -wymiana danych bazy informacyjnej z systemem ISIT Polskiej Organizacji Turystycznej,
  -platforma hostingowa,
  -szkolenie i dokumentacja,
  -wprowadzenie danych,
  -gwarancja/ serwis.

  Miejsce i termin wykonania zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w siedzibie Wykonawcy.
  2.Termin oddania portalu do użytku: wersja testowa do 20 lutego 2009 r., a zakończenia do 20 kwietnia 2009 r.
  3.Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych lub wariantowych.
  4.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

  Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami
  Osobami upoważnionymi do kontaktów z
  Wykonawcami są:
  W zakresie formalno-prawnym:
  Henryk Bielawski tel. 087 520 21 47
  Krystyna Wiszniewska tel. 087 520 16 57
  W zakresie technicznym:
  Waldemar Snarski tel. 087 520 22 51
  Józef Kunicki tel. 087 520 42 25
  Wszelkie pytania i wątpliwości związane z niniejszym postępowaniem należy zgłaszać faksem pod numer 087 520 32 19 oraz pocztą elektroniczną: [email protected]
  Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na zgłoszone zapytania faksem lub pocztą elektroniczną.

  Termin związania ofertą: 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

  Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert
  1.Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem przetarg nieograniczony nr EK.3421-1/2008 prosimy składać w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32, w pokoju numer 22 do dnia 19 grudnia 2008 roku do godz. 10:00.
  2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2008 roku o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w sali numer 24.

  Ocena ofert
  1.W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 100% CENA


  Data wprowadzenia: 2008-12-11 1523
  Data upublicznienia: 2008-12-11
  Art. czytany: 4439 razy

  » PYTANIA I ODPOWIEDZI ODNOŚNIE SIWZ - rozmiar: 39424 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » PYTANIA I ODPOWIEDZI ODNOŚNIE SIWZ cz.2 - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - rozmiar: 220672 bajtów
  Typ pliku: application/octetstream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.
  Kasa czynna:

  Poniedziałek - Piątek
  7:45 - 14:00


  przerwa: 11:00 - 11:15  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku

  Portal e-Urząd  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Portal Konsultacje społeczne  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca


  Zapisy na bezpłatne usługi


  Transmisja z obrad sesji Rady Powiatu  Admin


  System BIP Inet