A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» PZD - Remont drogi powiatowej nr 1746N Jeziorowskie - Leśny Zakątek - Czerwony Dwór - Cichy - Duły (dr. woj. nr 655) na odcinku Cichy - Duły
» Protokół nr 3/2019 z 15.04.2019r.
» Protokół nr 2/2019 z 08.03.2019r.
» Protokół nr 1/2019 z 19.02.2019r.
» Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - jak bezpieczniej korzystać z urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne - edukacja mieszkańców
 • Przetargi
 • Zakup usług
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na: Wykonanie projektu modernizacji poziomej osnowy szczegółowej 3 klasy na Gminę Świętajno

  Starostwo Powiatowe w Olecku
  Olecko, dn. 16.03.2016 r.

  GN .272.1.2.2016

  Wg rozdzielnika

  ZAWIADOMIENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Olecku, mającego siedzibę w Olecku, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Wykonanie projektu modernizacji poziomej osnowy szczegółowej 3 klasy na Gminę Świętajno w powiecie oleckim, woj. warmińsko-mazurskie wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Wykonawcę –Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A. ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów.
  Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ, tj. zawierała najwyższą liczbę punktów w sumie kryteriów: ceny i terminu wykonania zamówienia, spośród ofert niepodlegających wykluczeniu i odrzuceniu – cena: 36 592,50 zł. brutto słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa 50/100 zł. brutto; termin wykonania zamówienia: 30. 06. 2016 r.
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: ceny – 97 punktów; terminu wykonania zamówienia - 1 punkty. Łączna liczba punktów wynosi 98 .
  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

  Oferta nr 1:
  PMG SILESIA Spółka z o.o.
  ul. Mikołowska 100a/502, 40-065 Katowice;
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: ceny – 53 punktów; terminu wykonania zamówienia - 0 punkt. Łączna liczba punktów wynosi 53 .

  Oferta nr 2:
  GEOPARTNER Sp. z o. o.
  ul. Rakoczego 31, 80-171 Gdańsk
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: ceny – 61 punktów; terminu wykonania zamówienia - 1 punkt. Łączna liczba punktów wynosi 62 .

  Oferta nr 4:
  Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. w Olsztynie
  ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: ceny – 43 punkty; terminu wykonania zamówienia - 0 punktów. Łączna liczba punktów wynosi 43 .

  Oferta 7:
  Zakład Usług Inżynierskich Apeks Sp. z o.o.
  ul. Jaśkowa Dolina 81, 80-286 Gdańsk
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: ceny – 59 punkty; terminu wykonania zamówienia - 0 punktów. Łączna liczba punktów wynosi 59 .

  Oferta 8:
  Konsorcjum w składzie: 1). GEORES Sp. z o.o. – Pełnomocnik. ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów; 2).Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych GEOMIAR Sp. z o.o., ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: ceny – 43 punkty; terminu wykonania zamówienia - 3 punktów. Łączna liczba punktów wynosi 46 .

  Oferta nr 9:
  Geokart-International Spółka z o.o.
  ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: ceny – 76 punktów; terminu wykonania zamówienia - 3 punkt. Łączna liczba punktów wynosi 80 .

  Oferta nr 10:
  Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych S.C. Alicja Bugno & Robert Woiński
  ul. Kopernika 10, 38-300 Gorlice
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: ceny – 76 punktów; terminu wykonania zamówienia - 3 punktów. Łączna liczba punktów wynosi 79 .

  Oferta 11:
  OPGIEKA Spółka z o.o. w Elblągu
  Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: ceny – 82 punktów; terminu wykonania zamówienia - 0 punktów. Łączna liczba punktów wynosi 82 .

  Ponadto Zamawiający w trakcie postępowania wykluczył następujących Wykonawców, którzy złożyli oferty:

  Oferta nr 3
  Usługi Geodezyjne Waldemar Krzyżewski, ul. Powstańców Wielkopolskich 48,
  16-400 Suwałki
  Na podstawie art.26 ust.3 Prawa zmówień publicznych oferent nie złożył w wyznaczonym terminie brakującego dokumentu: kopii uprawnień zawodowych GUGiK nr 3 oraz referencji (zgodnie z pkt.7 ust.5 i 6 SIWZ).

  Oferta nr 6
  Przedsiębiorstwo Usługowo-Techniczne „GENUA” Jarosław Lutyński, ul. Lityńskiego 12/29, 16-400 Suwałki
  Na podstawie art.26 ust.3 Prawa zmówień publicznych oferent nie złożył w wyznaczonym terminie brakującego dokumentu: kopii uprawnień zawodowych GUGiK nr 3 oraz referencji (zgodnie z pkt.7 ust.5 i 6 SIWZ).

  Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w ustawowym terminie.

  Starosta Olecki
  Marian Świerszcz


  Data wprowadzenia: 2016-03-16 1128
  Data upublicznienia: 2016-03-16
  Art. czytany: 1417 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku















  Elektroniczna Skrzynka Podawcza



  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca



  Portal e-Urząd



  Portal Konsultacje społeczne



  Admin
  System BIP Inet