(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Dostępność
Biuro Rzeczy Znalezionych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 - burze /1
» Uchwała Nr XXII/166/2021 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olecku z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2020 rok.
» Uchwała Nr XXII/165/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020
» Uchwała Nr XXII/164/2021 w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olecku
 • Starostwo Powiatowe
 • Wydział Geodezji i Nieruchomości
 • Procedury załatwienia spraw
 • Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

  W celu jej uzyskania należy złożyć wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kancelarii tutejszego starostwa
  Do wniosku dołącza się:
  1. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli decyzja taka nie jest wymagana
  2. Wypis z rejestru gruntów
  3. Akt notarialny / oświadczenie w sprawie wartości gruntu/ wycena wartości gruntu ( dla klas I , II i III)
  4. Plan realizacyjny zabudowy z bilansem terenu.
  5. Inne dokumenty np. pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela.


  Termin załatwienia sprawy – do miesiąca. W przypadku spraw skomplikowanych – do dwóch miesięcy.

  Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Oleckiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

  Opłaty:
  Wniosek i decyzja są zwolnione z opłaty skarbowej.


  Podstawa prawna:
  - art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r.o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121 z 2004 roku, poz. 1266);

  - ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).


  Dodatkowe informacje:
  - ochronie podlegają grunty rolne ( grunty orne, łąki i pastwiska) wyższych klas bonitacyjnych tj. klasy I, II i III a także klas niższych, jeżeli są gruntami pochodzenia organicznego;
  - dla tych gruntów konieczne jest uzyskanie decyzji Starosty zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej;
  - wyłączenie z produkcji jest wymagane przed uzyskaniem pozwolenia na budowę;
  - za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej pobiera się należność jednorazową oraz opłaty roczne wysokości 10% tej należności, płatne przez 10 lat;
  - należność nalicza się w tonach ziarna żyta i do jej przeliczania stosuje się cenę żyta ustalaną dla potrzeb podatku rolnego na dany rok - opłaty roczne podlegają corocznej aktualizacji;
  - wysokość należności pomniejsza się o wartość rynkową gruntu wyłączanego z produkcji - wartość gruntu określa właściciel na podstawie aktu notarialnego kupna lub wyceny rzeczoznawcy;
  - nie pobiera się należności i opłat rocznych przy wyłączaniu na cele budownictwa mieszkaniowego gruntów o powierzchni nieprzekraczającej 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego lub 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny w przypadku budynku wielorodzinnego.


  Data wprowadzenia: 2007-11-23 1528
  Data upublicznienia: 2007-11-23
  Art. czytany: 22068 razy

  » wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - rozmiar: 24576 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Sylwester Kłos
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.
  Kasa czynna:

  Poniedziałek - Piątek
  7:45 - 14:00


  przerwa: 11:00 - 11:15  Starostwo Powiatowe w Olecku
   


  Urząd Miejski w Olecku

   


  Portal e-Urząd


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Portal Konsultacje społeczne


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Zapisy na bezpłatne usługi  Transmisja z obrad sesji Rady Powiatu
  Admin


  System BIP Inet