A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Nieodpłatna pomoc prawna
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Dostępność
Biuro Rzeczy Znalezionych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki otwartego konkursu ofert – NPP, NPO, edukacja prawna 2021
» Posiedzenie Zarządu Powiatu w Olecku z 8 grudnia 2020r. godz. 13:00
» INFORMACJA
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 77 - oblodzenie/1
» Protokół Nr 58/2020 z 19 listopada 2020r.
Ilość wiadomości z działu 'Nieodpłatna pomoc prawna': 1
Nieodpłatna pomoc prawna

Szanowni Państwo!

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym
z koronawirusem COVID-19 zawieszam działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej od 26 października 2020r. do odwołania.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na względy bezpieczeństwa możliwe jest udzielanie porad prawnych przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków porozumiewania się na odległość.
W związku z powyższym w celu uzyskania porady prawnej należy złożyć za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wniosek do pobrania na stronie internetowej Urzędu
– zakładka nieodpłatna pomoc prawna
Skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniem należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Olecku pocztą elektroniczną na adres: [email protected] i oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

Telefon do kontaktu 0 87 739 18 73

Uprzejmie informujemy, że jest możliwe korzystanie z zapisów ONLINE na bezpłatne usługi za pośrednictwem strony:
ZAPISY NA BEZPŁATNE USŁUGI


---------------------------------------------------------------

Informuję, że od 1 września 2020r.
została wznowiona działalność
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.


W związku z powyższym w celu uzyskania porady prawnej należy umówić się na wizytę pod numerem telefonu:

87 739 18 73


lub za pośrednictwem strony internetowej www.np.ms.gov.pl

OSOBOM NIEUMÓWIONYM NA WIZYTĘ
NIE ZOSTANIE UDZIELONA PORADA PRAWNA


Z uwagi na względy bezpieczeństwa, czekając na wejście do punktu, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, powinno się zachować odstęp minimum 2 metry oraz mieć zasłonięte usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica).
Przed wejściem do punktu wszystkie osoby powinny zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki.

W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej:

- może przebywać wyłącznie jedna osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

- nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż te, które stawiły się w celu uzyskania pomocy,

- nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy,

- każda osoba korzysta z własnych niezbędnych jej przyborów (długopisy, notatniki itp.).

Starosta Olecki
Marian ŚwierszczKomunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

W związku z uchyleniem ust. 2 w art. 3 i nowelizacją art. 4 ust. 1 ustawy, nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, pod warunkiem, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.


KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym
z koronawirusem COVID-19 zawieszam działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej od 13 marca 2020r. do odwołania.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na względy bezpieczeństwa możliwe jest udzielanie porad prawnych przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków porozumiewania się na odległość.
W związku z powyższym w celu uzyskania porady prawnej należy złożyć za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wniosek do pobrania na stronie internetowej Urzędu
– zakładka nieodpłatna pomoc prawna
Skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniem należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Olecku pocztą elektroniczną na adres: [email protected] i oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

Telefon do kontaktu 0 87 739 18 73

Uprzejmie informujemy, że jest możliwe korzystanie z zapisów ONLINE na bezpłatne usługi za pośrednictwem strony:
ZAPISY NA BEZPŁATNE USŁUGI

Od 1 stycznia 2019r., zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna:

1) Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej.

2) Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Z nieodpłatnej pomocy może skorzystać każdy,
kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej (art. 4 ustawy).

Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów.


Nieodpłatna pomoc prawna (art. 3 ustawy),
polega na:


1) poinformowaniu osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub,

3) sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności.NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
UDZIELA OSOBIŚCIE
ADWOKAT LUB RADCA PRAWNY,
A W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH
Z ICH UPOWAŻNIENIA
APLIKANT ADWOKACKI LUB APLIKANT RADCOWSKI.Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 87 739 18 73

Oprócz dokonywania zgłoszeń telefonicznie można również dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail) [email protected]


Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez internet.
Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.


Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczących się
1) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olecku (ul. Kolejowa 32, pokój nr 2),
2) w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich (ul. Kościuszki44),
3) w siedzibie Urzędu Gminy w Świętajnie (Świętajno 104),
4) w siedzibie Urzędu Gminy w Wieliczkach (ul. Lipowa 53)
od poniedziałku do piątku.

Szczegółowe informacje w Karcie Informacyjnej do pobrania poniżej


Załączniki do treści:


Data wprowadzenia: 2015-12-30 1234
Data upublicznienia:
Art. czytany: 12872 razy

» Karta informacyjna dla osób pokrzywdzonych przestęptswem - rozmiar: 180736 bajtów
Typ pliku: application/octet-stream
» Karta informacyjna - Starostwo Powiatowe - rozmiar: 64512 bajtów
Typ pliku: application/octet-stream
» Karta informacyjne - Samorządy Gminne - rozmiar: 66048 bajtów
Typ pliku: application/octet-stream
» klauzula_informacyjna_osoba_uprawniona - rozmiar: 15346 bajtów
Typ pliku: application/octet-stream
» Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej - rozmiar: 197894 bajtów
Typ pliku: image/png
» oswiadczenie_osoby_uprawnionej - rozmiar: 24852 bajtów
Typ pliku: application/octet-stream
» Zakres nieodpłatnej pomocy - rozmiar: 149426 bajtów
Typ pliku: image/png
» zgloszenie-porady-na-odleglosc - rozmiar: 18830 bajtów
Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Plan dyżurów
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OLE
Podkat. Archiwalne:
Osoby uprawnione do otrzymania pomocy
Ostat. 10 wiadomości:

» Nieodpłatna pomoc prawna
System BIP Inet